Bashochizm

Dzisiaj w pracy zajmując się konsolą (jak zwykle) zdefiniowałem nowe pojęcie / definicję – bashochizm.

W prosty sposób można określić to zboczenie. Zboczenie a w związku z tym i zboczeńców.

Na moje oko wystarczy zwrócić uwagę na osoby, które dużo czasu spędzają w konsoli, wykonują konkretne polecenia, tworzą, przeglądają czy uruchamiają mniej lub bardziej przydatne skrypty. Na ludzi takich jak ja…

Więc czym jest bashochizm?

Idąc za najczęściej znaną definicją można zdefiniować bashochizm jako:

1. «znajdowanie przyjemności w wykonywaniu poleceń (w konsoli) oraz tworzeniu skryptów bashowych, ich przeglądaniu lub w ich uruchamianiu»
# lub
2. «zboczenie informatyczne polegające na doznawaniu satysfakcji pod wpływem wywoływania poleceń (w konsoli) oraz tworzenia, przeglądania i uruchamiania skryptów bashowych»

Idąc dalej można zdefiniować osobę, która tym zboczeniem się para jako (w nawiązaniu do SJP.pl):

1. w informatyce: człowiek odczuwający przyjemność pod wpływem wykonywania poleceń (w konsoli) oraz tworzenia, przeglądania lub uruchamiania skryptów bashowych.

2. przenośnie: człowiek odczuwający przyjemność w umyślnym wykonywaniu poleceń (w konsoli) oraz tworzeniu, przeglądaniu czy uruchamianiu skryptów bashowych, w wyszukiwaniu rozwiązań informatycznych, albo w ich automatyzacji.

W sumie jak popatrzeć na punkt drugi to każdy kto pracuje jako DevOps na Linux’ach jest swego rodzaju Bashochistą…… 😀

Dodatkowo można iść dalej…

bashochistyczny (np. mam dzisiaj bashochistyczny nastrój)

bashochistycznie (np. czuję się dzisiaj wyjątkowo bashochistycznie)

bashochista (określenie wskazujące na mężczyznę o zboczeniu zwanym Bashochizm)

bashochistka (określenie wskazujące na kobietę o zboczeniu zwanym Bashochizm)

Bashochista / Bashochistka:
dopuszczalne w konsoli (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *