Instalacja Python3 ze źródeł na Debian 9

Instrukcja jak zbudować i zainstalować Python3 (w wersji > 3.5.3) jednocześnie nie podmieniając systemowej wersji na nowszą.

Przed pobraniem i instalacją upewniamy się, że mamy wszystko aktualne :

sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade

Następnie instalujemy domyślny GCC toolchain :

sudo aptitude install build-essential

Instalujemy dodatkowe pakiety :

sudo aptitude install libssl-dev zlib1g-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline-dev
libsqlite3-dev libgdbm-dev libdb5.3-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev libffi-dev

Pobieramy interesującą nas wersję z : https://www.python.org/downloads/source/. (przykład na wersji 3.7.4 ale jest już dostępna wersja 3.8.0)

wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4.tar.xz
tar xf Python-3.7.4.tar.xz
cd Python-3.7.4
./configure --enable-optimizations
make -j 8
sudo make altinstall

Po zainstalowaniu python3 nadal będzie uruchamiał systemową wersję pythona (u mnie 3.5.3). Aby uruchomić nowszą wersję trzeba wydać polecenie :

python3.7

Możemy stworzyć skrypt wykorzystujący funkcje dostępne w nowszej wersji i sprawdzić działanie :

import sys

name="Molerdnast"
age=76

def change_name(name):
    return name[len(name)::-2].title()

def change_age(age):
    return age/len(str(age))

print(f"Hello, {change_name(name)}. You are {change_age(age)}.")
print(f"Python version {sys.version}")

Uruchamiamy skrypt i cieszymy się działającą wersją pythona 🙂

python3.7 script_name.py

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *