Otwieranie plików *.msg (Outlook) w Thunderbird

No może nie do końca tak jak w tytule ale jednak blisko 🙂

Aby otworzyć w Thunderbirdzie zawartość pliku *.msg trzeba go najpierw przekonwertować do plików otwieranych przez Thunderbirda czyli *.eml. W tym celu musimy zainstalować dwa pakiety – libemail-outlook-message-perl oraz libemail-sender-perl :

aptitude install libemail-outlook-message-perl libemail-sender-perl

Następnie nalezy przekonwertować plik *.msg do pliku *.eml:

msgconvert some_important_message.msg

lub jeżeli chcemy podać inna nazwę dla przekonwertowanego pliku to podajemy ją po argumencie –outfile :

msgconvert some_important_message.msg --outfile converted_some_important_message.eml

Po ewentualnym outpucie w shellu wyglądającym podobnie do tego:

Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000000
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000001
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000002
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000003
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000004
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000005
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000006
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000007
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000008
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 00000009
Unknown FILE entry __substg1 0_800A101F 0000000A
(...)

Możemy otworzyć wiadomość w Thunderbirdzie korzystając z menu File -> Open -> Saved Message… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *